رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

جدول قیمت

قیمت ویرایش‌های محدود و نامحدود نرم افزارهای قابل فروش شرکت جمع نما در جداول زیر ارائه شده است. یادآوری می‌شود که قیمتی که در این جدول برای ویرایش‌های نامحدود ذکر شده است، برای نصب روی یک کامپیوتر است و به ازای هر کامپیوتر اضافی ۲۰ درصد به این مبلغ افزوده می‌شود. به این ترتیب، برای مثال، هزینه سفارش ویرایش نامحدود نرم افزاری با امکان اجرا بر روی شش کامپیوتر، دو برابر مبلغ ذکر شده در جدول زیر خواهد بود. همه قیمت ها قیمت نهایی شامل کلیه هزینه های جانبی از قبیل بسته بندی و ارسال محصولات هستند.

جدول قیمت برنامه‌های شرکت جمع نما

ردیفنام برنامهقیمت ویرایش محدود (ریال)قیمت ویرایش نامحدود (ریال)
۱ترسیم با کد۱۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ساخت فایل ورودی برنامه Main۸,۰۰۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳شبیه ساز Main۸,۰۰۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴برآورد مصرف گاز (JAMUSE)۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵طراحی شبکه تغذیه و توزیع گاز (JAMPIPE)۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶برآورد قیمت (JAMCOST)۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷خط سیر۱۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸حجم خاکبرداری۱۵,۰۰۰,۰۰۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۹کادر گذاری۲,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰شیت بندی شبکه تغذیه۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱شیت بندی شبکه توزیع۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲Auto Group۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳Auto Node Numbering۲,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴Auto Pipe Numbering۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵تغییر فونت متن‌ها به نسخ و برعکس در فایل اتوکد۴,۰۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶چرخش متن‌ها در فایل اتوکد۱,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰