رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

معرفی ویرایش‌های محدود و نامحدود نرم افزارها

نرم افزارهای شرکت جمع نما به دو صورت محدود و نامحدود به همراه قفل سخت افزاری در دسترسند. در ویرایش محدود همه قابلیت‌های نرم افزار در اختیار کاربر قرار می‌گیرند و محدودیت بر تعداد اجراها اعمال می‌شود، یعنی تنها امکان صد بار اجرای برنامه وجود دارد و پس از آن برای ادامه استفاده از برنامه خریدار باید با پرداخت اختلاف قیمت دو ویرایش، نرم افزار خود را به حالت نامحدود ارتقا دهد. ویرایش محدود برنامه بر روی کامپیوترهای مختلف قابل استفاده است، ولی ویرایش نامحدود بر روی یک کامپیوتر اختصاصی سازی می‌شود و تنها بر روی همان دستگاه اجرا می‌شود. در صورت تمایل خریدار به نصب ویرایش نامحدود برنامه بر روی چند دستگاه، به ازای هر کامپیوتر اضافی مبلغ ۲۰ درصد به هزینه اولیه افزوده می‌شود.