رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

نقشه برداری

گروه‌های نقشه بردار حرفه‌ای ما نقشه منطقه را با استفاده از ابزارهای اندازه گیری زمینی و با عملیات میدانی تهیه می‌کنند. برای این منظور، شکل و ابعاد عوارض با اندازه گیری طول‌ها، زوایا و اختلاف ارتفاع یا ثبت مختصات نقاط توسط دوربین‌های مخصوص مشخص می‌شود. با تخلیه و تبدیل اطلاعات این دوربین‌ها نقشه منطقه به دست می‌آید و در نرم افزار اتوکد با مقیاس دلخواه ترسیم می‌گردد.