رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

طراحی شبکه تغذیه و توزیع گاز

عبارت است از طراحی ایستگاه تقلیل فشار و ترسیم و انتخاب قطر بهینه خط لوله گاز. طراحان باتجربه ما پس از انتخاب و جانمایی ایستگاه‌های تقلیل فشار، برای رساندن گاز از این ایستگاه‌ها به مصرف کنندگان، خطوط لوله را در مسیرها و معابر با رعایت همه ملاحظات و استانداردها ترسیم و قطر این لوله‌ها را با توجه به مصرف برآورد شده به گونه‌ای تعیین می‌کنند که تا ۲۵ سال آینده فشار گاز در همه نقاط شبکه مناسب باشد. تحلیل شبکه گاز و طراحی بهینه آن به دانش فنی، تجربه فراوان، خلاقیت و ابتکار و نرم افزار تخصصی نیاز دارد که همه آنها در شرکت ما فراهم شده‌اند.