رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

برآورد مصرف گاز یا بازاریابی

بازاریاب‌های ما با در دست داشتن نقشه در منطقه حاضر می‌شوند و محل و اطلاعات مصرف کنندگان گاز خانگی، تجاری و صنعتی را روی نقشه و در فرم‌های مخصوص ثبت می‌کنند. سپس تیم دفتری این اطلاعات را در نقشه اتوکد وارد می‌کند. سایر اطلاعات مورد نیاز از قبیل داده‌ها و جداول هواشناسی منطقه را نیز جمع آوری و تحلیل می‌کنیم و با محاسبه ضرایب مورد نیاز، مصرف گاز منطقه را در زمان حال و تا ۲۵ سال آینده برآورد می‌کنیم.