رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

امکان سنجی و مسیریابی

در صنعت گاز عبارت است از تشخیص امکان گازرسانی به منطقه مورد نظر و انتخاب مناسب‌ترین مسیر برای عبور خط تغذیه گاز. کارشناسان ما ابتدا همه مسیرهای موجود برای عبور خط تغذیه را می‌یابند.. سپس بر اساس معیارهایی از قبیل کوتاهی مسیر، سهولت خاکبرداری (با توجه به بررسی‌های خاک شناسی)، کمترین آسیب به محیط زیست (بر اساس ارزیابی آثار زیست محیطی گازرسانی مطابق آخرین الگوی شورای عالی حفاظت محیط زیست) و کمترین آسیب به آثار باستانی و میراث فرهنگی (با توجه به استعلام‌های گرفته شده از سازمان حفظ میراث فرهنگی) امکان گازرسانی به منطقه را از جنبه‌های اقتصادی، فنی، زیست محیطی و میراث فرهنگی تشخیص می‌دهند و در صورت وجود این امکان، مناسب‌ترین مسیر را انتخاب می‌کنند.