رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

نقشه برداری

تا کنون ۳۱ پروژه در زمینه نقشه برداری و فعالیت‌های مربوط به آن برای شرکت‌های گاز، آب و فاضلاب و برق استان‌های مختلف، راه آهن، مترو، و نیز دانشگاه‌ها انجام داده‌ایم و در حال انجام پروژه‌ای در همین زمینه با شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان هستیم. مشخصات پروژه‌های این گروه در جدول زیر ارائه شده است:

ردیفنام کارفرماعنوان پروژهگروهشماره قراردادزمان انجام
۱شرکت متروتهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس افقی و عمودی ۱:۵۰۰ معدن شن و ماسه از رودخانه کرج تا علی شاه عوض به مساحت ۲۳۰ هکتارنقشه برداری۴۹۵۶/۵۵۷۱
۲شرکت ملی گاز ایراننقشه برداری خط انتقال گاز شهرستان‌های سیمیرم، آباده، اقلید به شرح زیر انجام گردیده است:
الف- مسیریابی و شناسایی و تهیه نقشه پروفیل به مقیاس افقی ۱:۱۰۰۰۰ و عمودی ۱:۱۰۰۰ به طول تقریبی ۲۰۰ کیلومتر منطقه کاملاً کوهستانی
ب- تهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس ۱:۲۰۰ از تقاطع‌ها (مسیل، رودخانه، جاده، راه آهن و غیره) به مساحت ۷۴.۶ هکتار در طول ۲۰۰ کیلومتر از مسیر، منطقه کاملاً کوهستانی
ج- پروفیل عرضی به مقیاس افقی و عمودی ۱:۱۰۰ جمعاً ۱۷۷۶ عدد در طول ۲۰۰ کیلومتر از مسیر، منطقه کاملاً کوهستانی
نقشه برداری۹۹۰۰۹۴۷۱
۳شرکت گاز استان مرکزینقشه برداری بلوکی شهر دلیجان به مقیاس ۱:۲۰۰۰ به مساحت تقریبی ۶۰۰ هکتار و رقومی کردن نقشه‌ها به طول تقریبی ۹۰ کیلومترنقشه برداری۱۲۵۳۹۴۸۵ تا ۸۶
۴شرکت گاز استان مرکزینقشه برداری بلوکی شهر خمین به مقیاس ۱:۲۰۰۰ به مساحت تقریبی ۱۰۰۰ هکتار و رقومی کردن نقشه‌ها به طول تقریبی ۲۰۰ کیلومترنقشه برداری۱۲۵۳۹۳۸۵ تا ۸۶
۵راه آهن جمهوری اسلامی ایرانالف- ایستگاه راه آهن جمهوری اسلامی ایران (ایستگاه بین المللی) به مساحت ۲۳۵ هکتار
ب- نقشه برداری جهت طرح بازسازی کل محدوده راه آهن منطقه تهران به مقیاس ۱:۵۰۰
نقشه برداری۲۹۸۶۴۶۹
۶دانشگاه علوم پزشکی گیلانتهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس ۱:۵۰۰ به مساحت ۳۵۰ هکتار مناطق جنگلی و کوهستانینقشه برداریپ/۳/۱۳۴/۱۹۸۳۷۰ تا ۷۱
۷شرکت آب منطقه‌ای غربنقشه برداری جهت فاضلاب شهر ازنا نقشه برداری۲۱۲۸۰۳/۱۱۷۵ تا ۷۷
۸شرکت برق منطقه‌ای غربمسیر یابی و شناسایی و تهیه نقشه پلان و پروفیل به مقیاس افقی ۱:۲۰۰۰ و عمودی ۱:۵۰۰ خط ۶۳ کیلو ولت شهرستان‌های کوهدشت، دره شهر، با حداقل زاویه و کوتاه‌ترین فاصله و اقتصادینقشه برداری۱۱۰-۷۴۷۴
۹شرکت S.P.D.Tمسیر یابی و شناسایی راه آهن در کشور گینه کوناکری، در طول ۴۰۰ کیلومتر جهت استخراج بوکسید آلومینیوم و برای حمل آن به ساحل کوناکری (اقیانوس اطلس) به بندر عباس (وزارت معادن و فلزات)نقشه برداری
۱۰شرکت آب و فاضلاب استان لرستانالف- تهیه نقشه پلان پروفیل به مقیاس ۱:۱۰۰۰ و عمودی ۱:۱۰۰ از شهرستان ازنا جهت طرح آب و فاضلاب شهر و بازدید منازل
ب- تهیه نقشه به مقیاس ۱:۲۵۰۰ جهت طرح توسعه آتی شهرستان ازنا ۱۰۰۰ هکتار
ج- تهیه نقشه به مقیاس ۱:۱۰۰ تقریباً ۲۸۰ هکتار جهت طرح خط انتقال آب مشروب شهرستان پل دختر
نقشه برداری۱۳۸۱۸/۱۱۷۶
۱۱شرکت گاز استان تهرانتهیه نقشه ۱:۲۰۰ در سطح شهرهای منطقه ۳ گاز (شهرستان‌های زنجان، خدابنده، قیدار، تاکستان، ابهر، خرمدره، بویین زهرا، کرج و قزوین، تهران، قم، ورامین، گرمسار، سمنان، دامغان و غیره) طول تقریبی ۲۰۰ کیلومترنقشه برداری۳۲۰۱۷۷۸ تا ۸۰
۱۲شرکت گاز استان تهرانتهیه نقشه ۱:۲۰۰ در سطح شهرهای منطقه ۳ گاز (شهرستان‌های زنجان، خدابنده، قیدار، تاکستان، ابهر، خرمدره، بویین زهرا، کرج و قزوین، تهران، قم، ورامین، گرمسار، سمنان، دامغان و غیره) طول تقریبی ۴۰۰ کیلومترنقشه برداری ۰۳۱۶۷۲۷۷
۱۳سازمان آب منطقه‌ای تهرانانجام عملیات نقشه برداری توپوگرافی مسیر خط انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قمرود، محل جغرافیایی مسیر، از چشمه ماهیچال شهرستان الیگودرز به عباس آباد گلپایگان به شرح زیر:
۱- نقشه برداری به مقیاس ۱:۲۵۰۰ با منحنی میزان یک متری با طول مسیر حدود ۵۰ کیلومتر
۲- مساحت مورد برداشت حدود ۵۰۰۰ هکتار
۳- باند مورد برداشت یک کیلومتر (محور برداشت توسط مشاور بر روی نقشه ۱:۱۰۰۰۰ و با ذکر مختصات ارائه شده است)
نقشه برداری۷-۴۲-۲۷۸
۱۴شرکت گاز استان اردبیلتهیه نقشه ۱:۲۰۰ حفره‌های خالی شهرستان اردبیل به طول تقریبی ۶۰ کیلومترنقشه برداری۸۰۳۳۶۷۸ تا ۷۹
۱۵شرکت گاز استان آذربایجان شرقیتهیه نقشه ۱:۲۰۰ از روستاهای خلجان، ورنق، اسفهلان، توسعه شهر عجیشیر به طول تقریبی ۶۴ کیلومترنقشه برداری۰۸۰۴۱۵۸۰
۱۶شرکت گاز استان آذربایجان شرقیتهیه نقشه ۱:۲۰۰ از روستاهای بنیس، آلانق، کوشک، دیزج خلیل، غلاملو و بیگجه خاتون به طول تقریبی ۷۰ کیلومترنقشه برداری۰۸۰۴۱۶۸۰
۱۷سازمان آب منطقه‌ای تهرانانجام عملیات نقشه برداری توپوگرافی مسیر خط انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قمرود، محل جغرافیایی مسیر، از رودخانه انوج شهرستان الیگودرز تا ورودی سد گلپایگان با توجه به مختصات ارائه شده به مساحت حدود ۵۰۰۰ هکتار به مقیاس ۱:۲۵۰۰نقشه برداری۱۴-۴۲-۲۸۰
۱۸شرکت گاز استان تهرانتهیه نقشه ۱:۲۰۰ در سطح تهران بزرگ و شهر حسن آباد تهران به طول تقریبی ۴۰۰ کیلومترنقشه برداری۱۱۰۰۴۷۸۰ تا ۸۱
۱۹شرکت گاز استان کرمانتهیه نقشه ۱:۲۰۰ از شهرستان رفسنجان به طول تقریبی ۸۵ کیلومترنقشه برداری۶۰۱۸۸۸۰
۲۰شرکت گاز قمنقشه برداری و تهیه نقشه ۱:۲۰۰ از حفرات قم به طول تقریبی ۲۰۰ کیلومترنقشه برداری۱۵۰۰۲۹۷۹
۲۱شرکت گاز استان تهرانبستر سازی G.I.S کرج فاز ۲ به طول تقریبی ۶۰۰ کیلومترنقشه برداری۳۰۳۸۶۸۳ تا ۸۵
۲۲سازمان آب و فاضلاب استان خراسان رضوینقشه برداری بلوکی با مقیاس ۱:۲۰۰۰ مناطق توسعه یافته شهرستان تایباد و ترازیابی کل شهرستان تایباد به طول تقریبی ۲۰۰ کیلومترنقشه برداری۱۲۰۱/۷۶۱۷۸۶
۲۳شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستاننقشه برداری ۱:۲۰۰۰ با منحنی تراز ۵/۰ متری و تهیه پروفیل طولی و عرضی و نقشه برداری بلوکی از روستاهای شهرستان خرم آباد، بروجرد و دلفان به طول تقریبی ۳۰ کیلومتر در باند ۱۰۰ متر و مساحت تقریبی ۱۵۵ هکتارنقشه برداری۲۲۸۶۲۲۸۶
۲۴شرکت گاز استان مازندرانعملیات نقشه برداری و تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰ واز تنگه، واز علیا و چمستاننقشه برداری۱۱۱۰۹۹۴
۲۵شرکت گاز استان آذربایجان شرقینقشه برداری ۱:۲۰۰ روستاها در سطح استان آذربایجان شرقینقشه برداری۸۰۴۱۶۸۰
۲۶شرکت آب و فاضلاب استان قزوینترازیابی منطقه آبگرم و تهیه نقشه ۱:۵۰۰ با منحنی میزان ۲۰ سانتیمتر از خط انتقالنقشه برداری۷۶۵۸۸۹
۲۷شرکت آب و فاضلاب استان قزویننقشه برداری ۱:۲۰۰۰ از قسمت‌های توسعه یافته محمود آباد نمونه و ترازیابی درجه ۳ کل شهرنقشه برداری۱۶۳۴۸۸۸
۲۸شرکت گاز استان تهراننقشه کشی و نقشه برداری ۱:۲۰۰ گازرسانی در تهران و شهرهای مجاورنقشه برداری۳۱۶۷۲۷۷ تا ۷۸
۲۹شرکت گاز استان تهراننقشه برداری ۱:۲۰۰ جهت گازرسانی به مناطق حاشیه تهراننقشه برداری۳۱۸۰۰۷۷ تا ۷۸
۳۰شرکت گاز استان آذربایجان شرقینقشه برداری و تهیه نقشه ۱:۲۰۰ از معابر و ثبت کلیه عوارض روی آن در سطح شهرستان سلماس به طول ۱۵۰ کیلومترنقشه برداری۰۸۰۰۴۹۷۱
۳۱شرکت گاز استان آذربایجان شرقینقشه برداری و تهیه نقشه ۱:۲۰۰ در سطح شهرستان مشکین شهرنقشه برداری۰۸۰۰۲۳۷۰