رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

بازاریابی مجدد و بازنگری شبکه

تا کنون سه پروژه در این زمینه برای شرکت گاز استان‌های مازندران، کرمان و کرمانشاه انجام داده‌ایم. مشخصات آنها در جدول زیر ارائه شده‌اند:

ردیفنام کارفرماعنوان پروژهگروهشماره قراردادزمان انجام
۱شرکت گاز استان کرمانطراحی و بازنگری شبکه شهر کرمان، بازاریابی مجدد، ترسیم ازبیلت کل شهر کرمان به طول تقریبی ۱۵۰۰ کیلومتربازاریابی مجدد و بازنگری شبکه۶۰۲۰۰۲۸۷ تا ۸۸
۲شرکت گاز استان کرمانشاهبازاریابی مجدد و بازنگری طراحی شبکه کل شهر کرمانشاه و نقشه برداری حفرات و قسمت‌های تکمیلی شهر کرمانشاه به طول تقریبی ۲۵۰۰ کیلومتر و مساحت تقریبی ۸۰۰۰ هکتاربازاریابی مجدد و بازنگری شبکه۲۴۰۲۰۱۸۳ تا ۸۴
۳شرکت گاز استان مازندرانطراحی و بازنگری شبکه شهر ساری، بهشهر، نکا، رستم کلا، گلوگاه و بازاریابی مجدد شهرهای مذکور به طول تقریبی ۱۵۰۰ کیلومتربازاریابی مجدد و بازنگری شبکه۹۲۴۱۰۸۸ تا ۹۱