رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

میر جلاء الدین بکتاش

مدیر واحد نقشه برداری زمینی

مشخصات تحصیلی و پرسنلی

عنوانشرح
درجه تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلینقشه برداری
دانشگاه محل تحصیلدانشگاه تهران
سال فراغت از تحصیل۱۳۴۸
سال آغاز همکاری با مشاور۱۳۹۱
سمت فعلی در مشاورمدیر واحد نقشه برداری زمینی

سوابق اجرایی

ردیفنام مشاورعنوان پروژهسمتمدت همکاری
۱وزارت آب و برقخط انتقال نیروی ۱۳۲ دور دریاچه رضائیه آذربایجانمهندس نقشه بردار پروژه۶ ماه
۲شرکت توانیرخط انتقال نیروی ۱۳۲ دور دریاچه رضائیه آذربایجانمهندس نقشه بردار پروژه۱۷ ماه
۳شرکت مهابخطوط انتقال نیروی سدهای سراسر ایرانسرپرست گروه
نقشه برداری
۹۹ ماه
۴شرکت مشانیرخطوط انتقال برق پست‌ها و سدهای سراسر ایرانکارشناس ارشد
نقشه برداری
۸۱ ماه
۵اداره برق تهرانپروژه‌های شرکت برق استان تهرانرئیس قسمت خدمات
مهندسی
۱۰۲ ماه
۶سازندگان
صنعتی ایران
اجرای خط و پست فشار قوی استان همدانمدیر پروژه۳۰ ماه
۷شرکت مشانیرپروژه‌های نیروگاه، سدها و خطوط برق ایرانمدیر گروه
نقشه برداری
۱۸۰ ماه
۸مهندسین مشاور
جمع نما
نقشه برداری و طراحی شبکه تغذیه و توزیع روستاها در سطح استان همدان (۷۱۷۸۱ )مدیر واحد
نقشه برداری
۱۲ ماه
۹مهندسین مشاور
جمع نما
نقشه برداری، بازاریابی و طراحی در سطح شهرستان‌های ایلام، ایوان، سیروان و چرداول (۳۵۰۵۲۵)مدیر واحد
نقشه برداری
۱۵ ماه
۱۰مهندسین مشاور
جمع نما
انجام مطالعات امکان سنجی و طراحی پروژه‌های گازرسانی به مناطق کوهستانی شهر لاویج و چمستان (۰۹۲۹۹۶)مدیر واحد
نقشه برداری
۱۸ ماه
۱۱مهندسین مشاور
جمع نما
انجام پروژه نقشه برداری، بازاریابی،تهیه نقشه‌های موزائیک امکان سنجی و مطالعات و طراحی تفصیلی خطوط لوله انتقال گاز، خط تغذیه، شبکه توزیع و انشعابات در سطح روستاهای شمال استان آذربایجان غربی (۲۲۰۵۱۰)مدیر واحد
نقشه برداری
۱۸ ماه
۱۲جمع نماانجام خدمات مهندسی مرتبط با طراحی ۸۵۰ کیلومتر شبکه‌های گازرسانی مربوط به شهرستان‌های خرم آباد، سلسله، چگنی، دلفان، کوهدشت، پلدختر استان لرستان (۲۱۱۸۸۰)مدیر واحد
نقشه برداری
۲۱ ماه
۱۳جمع نماانجام خدمات مهندسی مرتبط با طراحی ۶۵۰ کیلومتر شبکه‌های گازرسانی مربوط به شهرستان‌های بروجرد، ازنا، الیگودرز استان لرستان (۲۱۱۸۸۱)مدیر واحد
نقشه برداری
۲۱ ماه