رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

محمدرضا هدایتی

مدیر عامل و رییس هیأت مدیره

مشخصات تحصیلی و پرسنلی

عنوانشرح
درجه تحصیلی ۱کارشناسی
رشته تحصیلی ۱مهندسی مکانیک
دانشگاه محل تحصیل ۱دانشگاه صنعتی شریف
سال فراغت از تحصیل ۱۱۳۷۳
درجه تحصیلی ۲کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی ۲مهندسی مکانیک
دانشگاه محل تحصیل ۲دانشگاه صنعتی شریف
سال فراغت از تحصیل ۲۱۳۷۶
سال آغاز همکاری با مشاور۱۳۷۱
سمت فعلی در مشاورمدیر عامل و رییس هیأت مدیره
پست الکترونیکیmrhedayaty@yahoo.com
شناسه در تلگرامmmrhedayaty@

سوابق اجرایی

ردیفنام مشاورعنوان پروژهسمتمدت همکاری
۱جمع نماخدمات نقشه برداری و تهیه نقشه به مقیاس ۲۰۰/۱ روستاهای استان آذربایجان شرقی (۸۰۴۱۵)مدیر عامل و مدیر پروژه۱۲ ماه
۲جمع نمانقشه برداری و تهیه نقشه به مقیاس ۲۰۰/۱ شهر رفسنجان (۶۰۱۸۸)مدیر عامل و مدیر پروژه۳ ماه
۳جمع نماخدمات نقشه برداری و تهیه نقشه در
سطح استان تهران و شهرحسن آباد (۱۱۰۰۴۷ )
مدیر عامل و مدیر پروژه۲ ماه
۴جمع نماخدمات نقشه برداری و تهیه نقشه به مقیاس ۲۰۰/۱ در سطح تهران بزرگ (۳۲۲۲۰ )مدیر عامل و مدیر پروژه۱ ماه
۵جمع نمانقشه برداری ۲۰۰/۱ و تهیه نقشه سطح خیابان‌ها
و کوچه‌های شهر قم (۱۵۰۰۸۸)
مدیر عامل و مدیر پروژه۱۱ ماه
۶جمع نمانقشه برداری ۲۰۰/۱ و طراحی خط انتقال، شبکه توزیع، تغذیه، بازاریابی، خط سیر کل شهر ایلام (۷۰۸۲۹)مدیر عامل و مدیر پروژه وطراح ارشد شبکه۲۱ ماه
۷جمع نماطراحی خطوط تغذیه و توزیع و خطوط انتقال، روستاها و شهرک‌های استان کرمانشاه (۲۴۰۱۲۱)مدیر عامل و مدیر پروژه وطراح ارشد شبکه۱۱ ماه
۸جمع نماطراحی خطوط تغذیه و توزیع و خطوط انتقال، بازاریابی و نقشه برداری در سطح استان کرمانشاه (۲۴۰۲۰۱)مدیر عامل و مدیر پروژه وطراح ارشد شبکه۷ ماه
۹جمع نماطراحی خط انتقال، شبکه توزیع و تغذیه و نقشه برداری ۸۸ روستا در سطح استان همدان (۰۷۱۱۱۹)مدیر عامل و مدیر پروژه وطراح ارشد شبکه۱۴ ماه
۱۰جمع نمانقشه برداری بلوکی شهر دلیجان(۱۲۵۳۹۴)
و خمین(۱۲۵۳۹۳) و رقومی کردن نقشه‌ها
مدیر عامل و مدیر پروژه۹ ماه
۱۱جمع نمانقشه برداری ازمسیر خط انتقال آب ۲۰۰۰/۱ روستایی روستای دلفان- خرم آباد- بروجرد (۲۲۸۶)مدیر عامل و مدیر پروژه۱ ماه
۱۲جمع نمانقشه برداری۲۰۰۰/۱ شهر تایباد و ترازیابی کل شهر جهت فاضلاب شهرستان تایباد (۱۲۰۱-۷۶۱۷)مدیر عامل و مدیر پروژه۵ ماه
۱۳جمع نماطراحی خط انتقال، نقشه برداری و مسیریابی خاک شناسی، زیست محیطی شهرهای آبش احمد و خمارلو (۸۱۰۱۵)مدیر عامل و مدیر پروژه وطراح ارشد شبکه۱۰ ماه
۱۴جمع نمارقومی سازی ازبیلت کل شهر کرمان و بازاریابی مجدد و اصلاح شبکه (۶۰۲۰۰۲)مدیر عامل و مدیر پروژه وطراح ارشد شبکه توزیع و تغذیه گاز۱۲ ماه
۱۵جمع نمارفع تنگناهای شبکه توزیع گاز و بازاریابی شهرهای ساری، گلوگاه، بهشهر، رستم‌کلا و نکا (۹۲۴۱۰)مدیر عامل و مدیر پروژه وطراح ارشد شبکه توزیع و تغذیه گاز۱۶ ماه
۱۶جمع نمانقشه برداری و طراحی شبکه تغذیه وتوزیع روستاها در سطح استان همدان (۷۱۷۸۱)مدیر عامل و مدیر پروژه وطراح ارشد شبکه توزیع و تغذیه گاز۹ ماه
۱۷جمع نمانظارت کارگاهی در سطح استان مرکزی (۱۲۰۴۰۳)مدیر عامل و مدیر پروژه۲۴ ماه
۱۸جمع نمانظارت کارگاهی بر پروژه‌های اجرایی در سطح استان ایلام(۳۵۰۵۲۹)مدیر عامل و مدیر پروژه۱۲ ماه
۱۹جمع نمانقشه برداری، بازاریابی و طراحی در سطح شهرستان‌های ایلام، ایوان، سیروان و چرداول(۳۵۰۵۲۵)مدیر عامل۱۵ ماه
۲۰جمع نماانجام مطالعات امکان سنجی و طراحی پروژه‌های گازرسانی به مناطق کوهستانی شهر لاویج و چمستان (۰۹۲۹۹۶)مدیر عامل۱۸ ماه
۲۱جمع نماانجام پروژه نقشه برداری، بازاریابی،تهیه نقشه‌های موزائیک امکان سنجی و مطالعات و طراحی تفصیلی خطوط لوله انتقال گاز، خط تغذیه، شبکه توزیع و انشعابات در سطح روستاهای شمال استان آذربایجان غربی (۲۲۰۵۱۰)مدیر عامل۱۸ ماه
۲۲جمع نماانجام خدمات مهندسی مرتبط با طراحی ۸۵۰ کیلومتر شبکه‌های گازرسانی مربوط به شهرستان‌های خرم آباد، سلسله، چگنی، دلفان، کوهدشت، پلدختر استان لرستان (۲۱۱۸۸۰)مدیر عامل۲۱ ماه
۲۳جمع نماانجام خدمات مهندسی مرتبط با طراحی ۶۵۰ کیلومتر شبکه‌های گازرسانی مربوط به شهرستان‌های بروجرد، ازنا، الیگودرز استان لرستان (۲۱۱۸۸۱)مدیر عامل۲۱ ماه

ثبت اختراع

ردیفعنوان اختراعزمان
۱دستگاه عمودساز لامپ تصویر تلویزیون۱۳۷۹