رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

زهره هدایتی

سرپرست تیم حفاظت کاتدیک

مشخصات تحصیلی و پرسنلی

عنوانشرح
درجه تحصیلیکارشناسی
رشته تحصیلیمهندسی برق
دانشگاه محل تحصیلدانشگاه آزاد تهران مرکز
سال فراغت از تحصیل۱۳۷۲
سال آغاز همکاری با مشاور۱۳۸۰
سمت فعلی در مشاورسرپرست تیم حفاظت کاتدیک

سوابق اجرایی

ردیفنام مشاورعنوان پروژهسمتمدت همکاری
۱جمع نماخدمات نقشه برداری و تهیه نقشه به مقیاس ۲۰۰/۱ در سطح تهران بزرگ (۳۲۲۲۰)نقشه کش ارشد۱ ماه
۲جمع نمانقشه برداری ۲۰۰/۱ و تهیه نقشه سطح خیابان‌ها و کوچه‌ها شهر قم (۱۵۰۰۸۸)نقشه کش ارشد۱۱ ماه
۳جمع نمانقشه برداری ۲۰۰/۱ و طراحی خط انتقال، شبکه توزیع، تغذیه، بازاریابی، خط سیر کل شهر ایلام (۷۰۸۲۹)سرپرست واحد حفاظت کاتدیک۲۱ ماه
۴جمع نماطراحی خطوط تغذیه و توزیع وخطوط انتقال، روستاها و شهرک‌های استان کرمانشاه (۲۴۰۱۲۱)سرپرست واحد حفاظت کاتدیک۱۱ ماه
۵جمع نماطراحی خطوط تغذیه و توزیع و خطوط انتقال، بازاریابی و نقشه برداری در سطح استان کرمانشاه (۲۴۰۲۰۱)سرپرست واحد حفاظت کاتدیک و کارشناس برق ایستگاه های گاز۷ ماه
۶جمع نماطراحی خط انتقال، شبکه توزیع و تغذیه و نقشه برداری ۸۸ روستا درسطح استان همدان (۰۷۱۱۱۹)سرپرست واحد حفاظت کاتدیک و کارشناس طراحی برق ایستگاه های گاز۱۴ ماه
۷جمع نمانقشه برداری بلوکی شهر دلیجان (۱۲۵۳۹۴)
و خمین (۱۲۵۳۹۳) و رقومی کردن نقشه‌ها
سرپرست واحد نقشه کشی۹ ماه
۸جمع نمانقشه برداری از مسیر خط انتقال آب ۲۰۰۰/۱ روستایی روستای دلفان- خرم آباد- بروجرد (۲۲۸۶)سرپرست واحد نقشه کشی۱ ماه
۹جمع نمانقشه برداری ۲۰۰۰/۱ شهر تایباد و ترازیابی کل شهر جهت فاضلاب شهرستان تایباد (۱۲۰۱-۷۶۱۷)سرپرست واحد نقشه کشی۵ ماه
۱۰جمع نماطراحی خط انتقال، نقشه برداری و مسیریابی خاک شناسی، زیست محیطی شهرهای آبش احمد و خمارلو (۸۱۰۱۵)سرپرست واحد حفاظت کاتدیک و طراحی برق ایستگاه های گاز۱۰ ماه
۱۱جمع نمارقومی سازی ازبیلت کل شهر کرمان و بازاریابی مجدد و اصلاح شبکه (۶۰۲۰۰۲)سرپرست ارشد واحد نقشه کشی۱۲ ماه
۱۲جمع نمارفع تنگناهای شبکه توزیع گاز و بازاریابی شهرهای ساری، گلوگاه، بهشهر، رستم‌کلا و نکا (۹۲۴۱۰)سرپرست واحد حفاظت کاتدیک۱۶ ماه
۱۳جمع نمانقشه برداری و طراحی شبکه تغذیه و توزیع روستاها در سطح استان همدان (۷۱۷۸۱)سرپرست ارشد تیم حفاظت کاتدیک۹ ماه
۱۴جمع نمانظارت کارگاهی در سطح استان مرکزی (۱۲۰۴۰۳)مشاور مدیرعامل۲۴ ماه
۱۵جمع نمانظارت کارگاهی بر پروژه‌های اجرایی در سطح استان ایلام (۳۵۰۵۲۹)مشاور مدیرعامل۱۲ ماه
۱۶جمع نمانقشه برداری، بازاریابی و طرحی در سطح شهرستان‌های ایلام، ایوان، سیروان و چرداول (۳۵۰۵۲۵)سرپرست ارشد تیم حفاظت کاتدیک۱۵ ماه
۱۷جمع نماانجام مطالعات امکان سنجی و طراحی پروژه‌های گازرسانی به مناطق کوهستانی شهر لاویج و چمستان (۰۹۲۹۹۶)سرپرست ارشد تیم حفاظت کاتدیک۱۸ ماه
۱۸جمع نماانجام خدمات مهندسی مرتبط با طراحی ۸۵۰ کیلومتر شبکه‌های گازرسانی مربوط به شهرستان‌های خرم آباد، سلسله، چگنی، دلفان، کوهدشت، پلدختر استان لرستان (۲۱۱۸۸۰)سرپرست ارشد تیم حفاظت کاتدیک۲۱ ماه
۱۹جمع نماانجام خدمات مهندسی مرتبط با طراحی ۶۵۰ کیلومتر شبکه‌های گازرسانی مربوط به شهرستان‌های بروجرد، ازنا، الیگودرز استان لرستان (۲۱۱۸۸۱)سرپرست ارشد تیم حفاظت کاتدیک۲۱ ماه