رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

مدیر عامل، هیات مدیره و سهام داران

آقای محمدرضا هدایتی مدیر عامل و رییس هیات مدیره، خانم زهره هدایتی نایب رییس و آقای بهزاد نیرومند عضو هیات مدیره شرکت است. همین سه نفر به همراه آقای سعید حدادی سهام داران اصلی شرکت را تشکیل می‌دهند.