رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

رتبه‌ها و گواهی‌ نامه‌ ها

رتبه ۲ در نقشه برداری زمینی

رتبه ۳ در طراحی خطوط انتقال نفت و گاز

رتبه ۵ در تأسیسات و تجهیزات

گواهی‌نامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

گواهی‌نامه صلاحیت ارائه امور خدماتی، پشتیبانی، و فنی مهندسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

همچنین شرکت جمع نما عضو انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی (خدمات عمومی) و فنی و مهندسی شهر تهران است.