رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

نرم افزارهای اتوماسیون اداری

این نرم افزارها به منظور افزایش دقت و سرعت و یکپارچه سازی فرآیندهای اداری شرکت طراحی شده اند. چند نمونه از آنها عبارتند از:

۱- برنامه ساخت فایل خروجی برنامه شرکت بیمه تامین اجتماعی.

۲- برنامه ساخت فایل خروجی برنامه اداره مالیات.

۳- برنامه صدور فیش حقوقی کارکنان شرکت.

جدول ورودی‌ها و خروجی‌های برنامه‌های اتوماسیون اداری شرکت جمع نما

ردیفنام برنامهورودیخروجی
۱بیمهفایل اکسل استانداردی شامل اطلاعات پرسنلی و کارکرد کارکنان در ماه‌های مختلففایل خروجی برنامه شرکت بیمه تامین اجتماعی
۲مالیاتفایل اکسل استانداردی شامل اطلاعات پرسنلی و کارکرد کارکنان در ماه‌های مختلففایل خروجی برنامه اداره مالیات
۳فیش حقوقیفایل اکسل استانداردی شامل اطلاعات پرسنلی و کارکرد کارکنان در ماه‌های مختلففیش حقوقی کارکنان شرکت