رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

نرم افزارها

یکی از بخش‌های فعال شرکت جمع نما که از ابتدای تأسیس این شرکت نقش کلیدی و مهمی در انجام پروژه‌ها داشته است، واحد توسعه و تحقیقات آن است. هدف اصلی این واحد تولید نرم‌افزارهایی است که در ارتقاء کمّی و کیفی فعالیت‌های شرکت‌های مشاور و طراح تأثیرگذار باشند. این واحد با توسعه طیف وسیعی از نرم افزارهای کاربردی از امور فنی و تخصصی گرفته تا امور اداری و بانکی، توانسته است بیشتر فعالیت‌های این شرکت را مکانیزه کند و به این ترتیب، سرعت و دقت انجام همه فرآیندها را به طور چشمگیری افزایش دهد، به طوری که برای انجام هر کاری در این شرکت، برنامه‌ای وجود دارد.

ایده کلی مشترک در نرم‌افزارهای تخصصی شرکت جمع نما استفاده از محیط نرم افزار اتوکد به عنوان واسط گرافیکی کاربر است. با توجه به امکانات گسترده نرم افزار اتوکد و از آنجایی که بسیاری از فرآیندهای طراحی مهندسی در رشته‌ها و صنایع مختلف از قبیل نفت و گاز، نقشه برداری، عمران، معماری، شهرسازی، راه سازی، و تهویه مطبوع در محیط نرم افزار اتوکد انجام می‌شود، این محیط مناسب‌ترین واسط گرافیکی برای ارتباط با کاربر است. برای مثال، در فرآیند گازرسانی پس از انجام نقشه برداری و تخلیه اطلاعات ذخیره شده در دوربین، همه فرآیندها از تبدیل و ترسیم این اطلاعات تا تهیه پکیج نهایی پروژه (دفترچه پیمان) با استفاده از نرم افزار اتوکد صورت می‌گیرد. به این ترتیب برنامه‌های توسعه یافته در شرکت جمع نما پس از اجرا به نرم افزار اتوکد متصل می‌شوند و از محیط آن برای دریافت اطلاعات ورودی و نیز ارائه خروجی‌های برنامه استفاده می‌کنند. در نتیجه، نیاز به طراحی مجدد در محیط‌های دیگر- چنانکه در نرم افزارهای مشابه لازم است- از بین می‌رود.

شرکت جمع نما برای انجام بیشتر فرآیندهای مربوط به طراحی شبکه گازرسانی از ابتدا تا انتها نرم افزارهایی تولید کرده است. فهرست برخی از این نرم افزارهای تخصصی به قرار زیرند:

۱- برنامه ترسیم عوارض نقشه برداری در محیط اتوکد بر اساس فایل خروجی دوربین (برداشت شده بر اساس کدهای تعریف شده برای عوارض)

۲- برنامه تهیه فایل ورودی نرم‌افزار قدیمی برآورد مصرف (Main) شامل ابزارهایی برای شماره گذاری بلوک‌ها، تعیین گوشه‌ها و ساید شمال، انجام محاسبات و ساخت فایل Excel حاوی مشخصات کدهای ویژه و سرانجام ساخت فایل متنی ورودی نرم افزار Main

۳- برنامه شبیه‌ساز نرم‌افزار قدیمی برآورد مصرف (Main) که با دریافت فایل متنی ورودی این برنامه، فایل‌های متنی سه‌گانه خروجی آن (Forecast، Edit و Calculation) را می‌سازد.

۴- برنامه برآورد مصرف گاز بر اساس کدهای بازاریابی موجود در فایل اتوکد (JAMUSE).

۵- برنامه طراحی شبکه تغذیه و توزیع گاز (JAMPIPE)

۶- برنامه تهیه فهرست مصالح و صورت مقادیر شبکه‌های تغذیه و توزیع گاز (JAMCOST)

۷- برنامه وارد کردن کدهای خط سیر در محیط اتوکد

۸- برنامه ترسیم پروفیل‌های طولی و عرضی و محاسبه حجم خاکبرداری/ خاکریزی لازم برای ساخت جاده مورد نیاز جهت لوله گذاری در پروژه گازرسانی

۹- برنامه ترسیم خودکار کادر و Matchline جهت شیت بندی نقشه‌های شبکه تغذیه گاز

۱۰- برنامه شیت‌بندی نقشه‌های شبکه‌های تغذیه گاز در محیط اتوکد جهت تهیه پلات

۱۱- برنامه شیت‌بندی نقشه‌های شبکه‌های توزیع گاز در محیط اتوکد جهت تهیه پلات

۱۲- برنامه گروپ کردن خودکار کدهای بازاریابی به گره‌های طراحی در خطوط توزیع گاز

۱۳- برنامه شماره گذاری خودکار گره‌های طراحی در شبکه‌های توزیع گاز در محیط اتوکد

۱۴- برنامه شماره گذاری خودکار لوله‌ها و شیرهای شبکه‌های توزیع گاز در محیط اتوکد

جدول ورودی‌ها و خروجی‌های برنامه‌های تخصصی شرکت جمع نما

ردیفنام برنامهورودیخروجی
۱ترسیم با کدفایل خروجی دوربین نقشه‌برداری که بر اساس کدهای معرف عوارض برداشت شده استفایل اتوکد شامل عوارض نقشه برداری که در مکان درست و با جهت درست ترسیم شده‌اند
۲ساخت فایل ورودی برنامه Mainفایل اتوکد شامل مرز بلوک‌ها و کدهای بازاریابی و فایل اکسل شامل مصرف کدهافایل متنی ورودی نرم افزار Main، نوشتن مصرف بلوک‌ها و اضلاعشان در فایل اتوکد
۳شبیه ساز Mainفایل متنی ورودی نرم افزار Mainفایل‌های متنی سه‌گانه خروجی برنامه Main (Forecast، Edit و Calculation)
۴برآورد مصرف گاز (JAMUSE)فایل اتوکد شامل کدهای بازاریابی و فایل اکسل شامل مصرف کدهافایل اکسل شامل تعداد و مصرف کدهای انتخاب شده در فایل اتوکد
۵طراحی شبکه تغذیه و توزیع گاز (JAMPIPE)فایل اتوکد شامل خطوط لوله گاز، TBS و گره‌های طراحینوشتن میزان فشار گاز در گره‌های طراحی و دبی و سرعت گاز در لوله‌ها در فایل اتوکد
۶برآورد قیمت (JAMCOST)فایل اتوکد شامل کلیه اجزای شبکه تغذیه یا توزیع گاز و فایل اکسل استانداردی شامل اطلاعات ورودی مورد نیازفایل‌های Word و اکسل شامل فهرست مصالح و صورت مقادیر شبکه انتخاب شده
۷خط سیرفایل اتوکد شامل مرز بلوک‌ها و کدهای بازاریابینوشتن کدهای خط سیر روی کدهای بازاریابی در فایل اتوکد ورودی
۸حجم خاکبرداریفایل اتوکد شامل مسیر خط لوله و نقاط ارتفاعی در طول مسیرترسیم پروفیل طولی مسیر خط لوله و پروفیل‌های عرضی در مقاطع مختلف مسیر با فواصل دلخواه و نوشتن سطح و حجم خاکبرداری مقاطع در فایل اتوکد و فایل اکسل
۹کادر گذاریفایل اتوکد شامل مسیر خط لوله شبکه تغذیه گاز، یک کادر و یک Matchline نمونهترسیم کادرها و Matchlineهای مناسب در مسیر خط لوله جهت شیت بندی نقشه اتوکد
۱۰شیت بندی شبکه تغذیهفایل اتوکد شامل مسیر خط لوله شبکه تغذیه، پروفیل طولی، کادرها و Matchlineهاشیت بندی نقشه شبکه تغذیه گاز در فایل اتوکد ورودی جهت تهیه پلات
۱۱شیت بندی شبکه توزیعفایل اتوکد شامل مسیر خط لوله شبکه توزیع و کادرهای تعیین کننده محدوده شیت‌هاشیت بندی نقشه شبکه توزیع گاز در فایل اتوکد ورودی جهت تهیه پلات
۱۲Auto Groupفایل اتوکد شامل کدهای بازاریابی، خطوط لوله و گره‌های طراحی شبکه توزیع گازگروپ کردن کدهای بازاریابی به گره طراحی مربوط در فایل اتوکد ورودی
۱۳Auto Node Numberingفایل اتوکد شامل خطوط لوله و گره‌های طراحی شبکه توزیع گازشماره گذاری گره‌های طراحی در فایل اتوکد ورودی با شروع از ایستگاه تقلیل فشار
۱۴فایل اتوکد شامل خطوط لوله و گره‌های طراحی شبکه توزیع گازورودی با شروع از ایستگاه تقلیل فشار
۱۵Auto Pipe Numberingفایل اتوکد شامل خطوط لوله و گره‌های طراحی شبکه توزیع گازشماره گذاری استاندارد لوله‌ها و شیرها در فایل اتوکد ورودی

علاوه بر نرم افزارهای تخصصی، چندین برنامه جانبی به منظور افزایش سرعت و دقت فرآیندها در محیط اتوکد تولید شده‌اند که دو نمونه از آنها عبارتند از:

۱- برنامه تبدیل فونت نسخ به سایر فونت‌ها و برعکس در Textها و MTextهای فایل‌های اتوکد

۲- برنامه چرخاندن Textها و MTextها در محیط اتوکد به منظور قرار گرفتن آنها در جهت دید

جدول ورودی‌ها و خروجی‌های برنامه‌های جانبی شرکت جمع نما

 

ردیفنام برنامهورودیخروجی
۱تغییر فونت متن‌ها در فایل اتوکدفایل اتوکد شامل Textها و MTextهایی با فونت نسخ یا استانداردتبدیل فونت Textها و MTextهای فایل اتوکد ورودی از نسخ به استاندارد یا برعکس
۲چرخش متن‌ها در فایل اتوکدفایل اتوکد شامل Textها و MTextهایی که بعضی از آنها در جهت دید نیستندچرخاندن Textها و MTextهای فایل اتوکد ورودی به منظور قرار گرفتن آنها در جهت دید

این نرم افزارها به منظور افزایش دقت و سرعت و یکپارچه سازی فرآیندهای اداری شرکت طراحی شده اند. چند نمونه از آنها عبارتند از:

۱- برنامه ساخت فایل خروجی برنامه شرکت بیمه تامین اجتماعی

۲- برنامه ساخت فایل خروجی برنامه اداره مالیات

۳- برنامه صدور فیش حقوقی کارکنان شرکت

جدول ورودی‌ها و خروجی‌های برنامه‌های اتوماسیون اداری شرکت جمع نما

ردیفنام برنامهورودیخروجی
۱بیمهفایل اکسل استانداردی شامل اطلاعات پرسنلی و کارکرد کارکنان در ماه‌های مختلففایل خروجی برنامه شرکت بیمه تامین اجتماعی
۲مالیاتفایل اکسل استانداردی شامل اطلاعات پرسنلی و کارکرد کارکنان در ماه‌های مختلففایل خروجی برنامه اداره مالیات
۳فیش حقوقیفایل اکسل استانداردی شامل اطلاعات پرسنلی و کارکرد کارکنان در ماه‌های مختلففیش حقوقی کارکنان شرکت

برنامه بازاریابی گاز برای محاسبه مصرف گاز در زمان حال و آینده طراحی شده است. ویژگی اصلی این برنامه، خودکار سازی بخش بزرگی از فرآیند بازاریابی است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که سرعت و دقت انجام کارها و به طور مشخص وارد کردن داده‌های خام به برنامه‌های شرکت گاز بسیار بالاتر از روش‌های رایج شود.

کدهای بازاریابی از طریق بلاک‌های استانداردی که در فایل اتوکد در مکان خود قرار داده شده‌اند، به برنامه معرفی می‌شوند. اطلاعات مربوط به میزان مصرف هر یک از انواع مصرف کننده‌ها هم از طریق یک فایل اکسل در اختیار برنامه قرار می‌گیرد.

به این ترتیب، پس از اجرای برنامه و اتصال به فایل اتوکد مربوط، کافی است که کاربر فایل اکسل پیش گفته و بلاک‌های معرف کدهای بازاریابی را انتخاب کند تا برنامه با شناسایی و شمارش بلاک‌های مورد نظر و بر اساس اطلاعات ارائه شده در فایل اکسل، مصرف آن مجموعه از کدهای بازاریابی را با استفاده از روابط ریاضی مربوط برای زمان حال و آینده محاسبه کند و نمایش دهد. خروجی برنامه در قالب فایل Excel قابل ذخیره سازی است.

انجام فرایند بالا حتی برای یک فرد تازه کار نیز چندان سخت نیست و با کمی آموزش قادر به انجام آن خواهد بود.

ویرایش اخیر برنامه امکانات جانبی فراوانی دارد. به طوری که برای انجام هریک از فرآیندهای مربوط به برآورد مصرف به کمک کاربر می‌آید. یکی از این قابلیت‌ها، امکان تولید فایل‌های ورودی و خروجی برنامه قدیمی برآورد مصرف (Main) است تا بتوان نتایج آن را با نتایج برنامه قدیمی برآورد مصرف مقایسه کرد.

روش نصب و استفاده از نرم افزار JAMUSE به همراه یک مثال نمونه در قالب یک کلیپ آموزشی قابل دانلود است. همچنین، بخش‌های مختلف این کلیپ شامل مرور کلی برنامه و گام‌های استفاده از آن به صورت جداگانه در دسترسند.

جدول کلیپ‌های آموزشی نرم افزار JAMUSE برای دانلود

ردیفشرحنام فایلزمانحجم فایل (MB)دانلود فایل
۱معرفی کلی، روش نصب و معرفی منوها و زیرمنوهای برنامهOverview.avi۰۴:۰۸۴۹.۸
۲گام ۱: باز کردن فایل اتوکد و اتصال برنامه به آنStep 1- Open Autocad File.avi۰۱:۴۷۲۰.۵
۳گام ۲: تعیین گوشه‌ها و سمت شمال بلوک‌هاStep 2- Insert Corners and North Side of Blocks.avi۰۲:۳۲۱۹.۲
۴گام ۳: شماره‌دهی بلوک‌هاStep 3- Insert Blocks Number.avi۰۱:۴۲۹.۶۶
۵گام ۴: معرفی فایل اطلاعات ورودی مورد نیاز برای برآورد مصرف به برنامهStep 4- Load Market Survey Data File.avi۰۳:۱۵۴۸.۴
۶گام ۵: تعیین اطلاعات کدهای ویژه و تشکیل فرم‌های C2Step 5- Create C2 Form for Special Code.avi۰۲:۴۹۲۴.۷
۷گام ۶: برآورد مصرف و ساخت فرم C1 یا فایل ورودی نرم افزار MainStep 6- Create C1 Form (Main Input File).avi۰۳:۴۶۲۷.۳
۸گام ۷: اجرای شبیه‌ساز نرم افزار Main و ساخت فایل‌های خروجی متنی سه‌گانه آنStep 7- Run Simulated Main and Create Output Files.avi۰۲:۱۰۲۶.۳
۹گام ۸: ارائه گزارشی از تعداد و مصرف کدهای بازاریابی موجود در محدوده مورد نظرStep 8- Report No. and Use of Codes.avi۰۲:۴۱۲۴.۲
۱۰کلیپ کامل شامل همه بخش‌های بالاJAMUSE Help.avi۲۴:۵۶۱۳۸

برای آگاهی از ویرایش‌ها، قیمت و روش سفارش این برنامه به منوی فروشگاه مراجعه فرمایید.

پس از برآورد مصرف گاز با استفاده از برنامه JAMUSE، نوبت به طراحی شبکه گاز با استفاده از نرم‌افزار JAMPIPE می‌رسد. برای این کار، خطوط لوله در معابر مختلف ترسیم می‌شوند. محل انشعاب خطوط لوله فرعی به لوله‌های اصلی به عنوان گره‌های شبکه در نظر گرفته می‌شود. مرحله بعدی، محاسبه مصرف در گره‌های شبکه است. به این منظور کدهای مصرف مربوط به هر گره باید با آن پیوند برقرار کنند. هر کد فقط باید با یک گره ارتباط داشته باشد. در این مرحله مصارف شبکه فرعی در گره مربوطه خود اعمال می‌شود. گفتنی است که برنامه‌ای برای انجام خودکار این مرحله تهیه شده است.

پس از اعمال مصارف روی گره مورد نظر می‌توان پارامترهای طراحی را به کار برد و چنانچه مصرف مجموعه از حدی بیشتر یا کمتر باشد، با تغییر محدوده و افزودن یا کاستن کدهای مصرفی، به عدد مورد نظر رسید و سپس خطوط لوله را گسترش داد یا کمتر کرد. می‌توان تعداد واحدهای مصرف‌کننده، طول لوله‌های استفاده شده و سایر اطلاعات لازم برای طراحی را نیز با استفاده از این نرم‌افزار محاسبه کرد.

مرحله بعدی کار، اعمال بارهای مصرفی در شبکه اصلی و محاسبه فشار، دبی و سرعت در نقاط مختلف شبکه است. با در نظر گرفتن پارامترهای طراحی، از قبیل رعایت حداقل فشار، حداکثر سرعت، متوسط سرعت و هزینه‌های اجرای طرح می‌توان سایز لوله‌ها را طوری انتخاب کرد که طرحی بهینه برای گازرسانی به منطقه به دست آید.

بنابراین، این نرم افزار کلیه امور مریوط به بارگذاری، محاسبات افت فشار، سرعت و دبی جریان و ارائه خروجی را به صورت هوشمند و در صفحه نمایش اتوکد انجام می‌دهد. لذا تغییر ورودی‌های برنامه به سهولت و با سرعت هر چه بیشتر امکان‌پذیر است و نیازی به استفاده از فایل‌های پیچیده و وقت‌گیر متنی ندارد. چنانچه در هر یک از مراحل ورود کدهای بازاریابی، تعیین محدوده بارگذاری، تعیین مسیر عبور خطوط اصلی و فرعی و سایزینگ خطوط لوله نیاز به تغییر وجود داشته باشد، این تغییرات به سادگیِ ترسیم و ویرایش چند خط در محیط گرافیکی و به صورت Realtime انجام‌پذیر است، در صورتی که انجام هریک از این تغییرات در نرم‌افزارهای متنی نیاز به صرف زمان بسیار دارد و مدت زمان اجرای کل طرح را افزایش می‌دهد. از آنجا که در صنعت امروز زمان، مترادف با هزینه است، تسریع در روند طراحی یک امتیاز بزرگ برای این نرم‌افزار محسوب می‌شود.

روش نصب و استفاده از نرم افزار JAMPIPE به همراه یک مثال نمونه در قالب یک کلیپ آموزشی قابل دانلود است. همچنین، بخش‌های مختلف این کلیپ شامل مرور کلی برنامه و گام‌های استفاده از آن به صورت جداگانه در دسترسند.

جدول کلیپ‌های آموزشی نرم افزار JAMPIPE برای دانلود

ردیفشرحنام فایلزمانحجم فایل (MB)دانلود فایل
۱معرفی کلی، روش نصب و معرفی منوها و زیرمنوهای برنامهOverview.avi۰۴:۱۷۸۰.۲
۲گام ۱: باز کردن فایل اتوکد و اتصال برنامه به آنStep 1- Open Autocad File ....avi۰۲:۱۵۵۶.۹
۳گام ۲: معرفی فایل اطلاعات ورودی مورد نیاز برای برآورد مصرف به برنامهStep 2- Load Market Survey Data File.avi۰۱:۳۲۱۶.۱
۴گام ۳: تعیین مقدار پارامترهای ورودی طراحیStep 3- Set Design Inputs ....avi۰۱:۲۵۶.۷
۵گام ۴: تصحیح ورتکس‌های لوله‌ها و نود گذاریStep 4- Edit Pipes Vertices and Insert Nodes.AVI۰۲:۰۹۵۲.۷
۶گام ۵: شماره دهی خودکار گره‌هاStep 5- Auto Node Numbering.avi۰۱:۵۰۲۶.۸
۷گام ۶: گروپ کردن خودکار کدهای بازاریابی به گره‌های طراحیStep 6- Auto Group Codes with Nodes.AVI۰۱:۵۵۱۱.۴
۸گام ۷: تحلیل شبکه گاز و تعیین فشار گاز در گره‌ها و دبی و سرعت گاز در لوله‌هاStep 7- Select and Solve Gas Network and Report Design Results.AVI۰۴:۱۳۵۹.۶
۹ابزار ۱: ترسیم خودکار اتصالاتTools 1- Insert Fittings.AVI۰۱:۱۰۷.۶
۱۰ابزار ۲: شماره دهی لوله‌ها و شیرهاTools 2- Insert Number of Pipes and Valves.avi۰۱:۳۷۶
۱۱ابزار ۳: تسهیل تعیین محل استانداردهاTools 3- Insert Standards.avi۰۲:۵۱۲۱.۷
۱۲کلیپ کامل شامل همه بخش‌های بالاJAMPIPE Help.avi۲۵:۲۱۱۷۴

برای آگاهی از ویرایش‌ها، قیمت و روش سفارش این برنامه به منوی فروشگاه مراجعه فرمایید.

مرحله نهایی فرآیند انجام پروژه‌های بازاریابی و طراحی شبکه گاز، تهیه پکیج نهایی جهت ارائه به کارفرماست. برای تهیه این پکیج لازم است که فهرست مصالح به کار رفته در شبکه شامل ایستگاه‌های تغذیه و توزیع گاز (TBS و CGS)، لوله‌ها، سه‌راهی‌ها، درپوش‌ها، تبدیل‌ها، رگلاتورها و غیره تهیه شود. همچنین فهرست بهای اقلام مصرفی در پروژه جهت تعیین هزینه نهایی اجرای پروژه باید در دست باشد. تهیه این فهرست‌ها بسیار وقت‌گیر و خسته کننده است و نیاز به اطلاعات جامعی درباره اجزای مختلف فرآیند گازرسانی دارد. شناسایی دقیق کلیه مصالح به کار رفته در شبکه و درک صحیح تأثیر هریک از این مصالح بر فهرست بها از چالش‌های اصلی این کار هستند. از طرفی چون مسائل مالی در آن مطرح می‌شود، باید با دقت بالایی انجام شود. چرا که از قلم افتادن چند مورد از اقلام مصرفی پروژه باعث می‌شود که هزینه نهایی برآورد شده برای اجرای پروژه نادرست باشد که این امر تبعات نامطلوبی خواهد داشت. لذا مکانیزه کردن این فرآیند دقت و سرعت انجام آن را به طور چشم‌گیری افزایش می‌دهد. نرم‌افزار JAMCOST با انگیزه افزایش سرعت و دقت در آماده سازی فهرست مصالح و صورت مقادیر پروژه تهیه شده است.

اطلاعات ورودی مورد نیاز برای تهیه پکیج در قالب یک فایل Excel از کاربر دریافت می‌شوند. این اطلاعات با چند عنوان دسته بندی شده‌اند که برخی از آنها عبارتند از: نام‌ها (نام استان، شهرستان و غیره)، ضرایب، انشعابات، غملیات تخریب،  فاصله‌ها و مشخصات خاکبرداری.

مصالح مورد استفاده در شبکه هم با اتصال به فایل اتوکد شبکه مورد نظر شناسایی می‌شوند. این مصالح با استفاده از نمادهای استاندارد نقشه کشی به برنامه معرفی می‌شوند.

به این ترتیب، نرم‌افزار JAMCOST پس از دریافت فایل اطلاعات ورودی از کاربر و اتصال به فایل اتوکد پروژه مورد نظر و انتخاب محدوده پروژه توسط کاربر، فهرست مصالح به کار رفته در پروژه (عهده کارفرما و پیمانکار) و صورت مقادیر آن را در قالب فایل‌های Excel و متن پیمان پروژه و مجوز عقد قرارداد را در قالب فایل‌های Word می‌سازد و در نشانی تععین شده توسط کاربر ذخیره می‌کند.

مزیت اصلی برنامه JAMCOST در مقایسه با برنامه تعدیل ۲۱ که هم اکنون در شرکت گاز برای تهیه پکیج نهایی پروژه‌ها به کار می‌رود، سرغت و دقت بالای آن است، به طوری که اگر آماده سازی پکیجی با برنامه تعدیل ۲۱ بیش از یک هفته طول بکشد، تهیه آن با برنامه JAMCOST چند ساعت بیشتر طول نمی‌کشد.

روش نصب و استفاده از نرم افزار JAMCOST به همراه یک مثال نمونه در قالب یک کلیپ آموزشی قابل دانلود است. همچنین، بخش‌های مختلف این کلیپ شامل مرور کلی برنامه و گام‌های استفاده از آن به صورت جداگانه در دسترسند.

جدول کلیپ‌های آموزشی نرم افزار JAMCOST برای دانلود

ردیفشرحنام فایلزمانحجم فایل (MB)دانلود فایل
۱معرفی کلی، روش نصب و معرفی منوها و زیرمنوهای برنامه۱- Overview.avi۰۳:۵۵۳۳
۲گام ۱: باز کردن فایل اتوکد و اتصال برنامه به آن۲- Step 1- Open Autocad File.avi۰۱:۲۰۳۱.۹
۳گام ۲: معرفی فایل اطلاعات ورودی مورد نیاز برای تهیه دفترچه پیمان به برنامه۳- Step 2- Load Input Data File.avi۰۱:۴۰۹.۲
۴گام ۳: تعیین تأمین کننده مصالح۴- Step 3- Set Materials Provider.avi۰۱:۴۸۱۶.۵
۵گام ۴: اجرای برنامه و دریافت خروجی‌ها۵- Step 4- Run.avi۰۳:۱۲۷۷.۶
۶معرفی خروجی‌های برنامه۶- Outputs.avi۰۵:۲۳۱۳۴.۹
۷کلیپ کامل شامل همه بخش‌های بالاJAMCOST Help.avi۱۷:۱۹۱۰۹

برای آگاهی از ویرایش‌ها، قیمت و روش سفارش این برنامه به منوی فروشگاه مراجعه فرمایید.

مزایای نرم افزارهای ما در مقایسه با نرم افزارهای مشابه

قابلیت‌ها و برنامه‌های آتی

شرکت مهندسین مشاور جمع نما با بیش از ۲۹ سال سابقه و انجام پروژه‌های متعدد و استفاده از کارشناسان مجرب، توانسته است با تلفیق دانش فنی و مهارت‌های برنامه نویسی مورد نیاز، چندین نرم افزار کاربردی در زمینه‌های برآورد مصرف، طراحی خطوط لوله و تهیه فهرست مصالح و صورت مقادیر شبکه‌های تغذیه و توزیع گاز تهیه کند. ایده کلی این برنامه‌ها اتصال مستقیم به فایل اتوکد و استفاده از محیط اتوکد برای ارتباط با کاربر است. یعنی ورودی‌ها در این محیط از کاربر دریافت می‌شوند و خروجی‌ها در همین محیط به او ارائه می‌گردند. به این ترتیب، همه فرآیندها از ابتدا تا انتها در یک فایل و به صورت متمرکز انجام می‌شوند. این امر منجر به یکپارچگی کارها می‌شود و از تعدد فایل‌ها و سردرگمی کاربران جلوگیری می‌کند. همچنین انجام و اعمال اصلاحات را ساده می‌کند و مراجعات بعدی به فایل نهایی آماده شده که جهت تصحیح یا بازبینی فعالیت‌های گذشته صورت خواهند گرفت، به سادگی میسر خواهد بود.

یکی از مشکلات فعلی در زمینه برآورد مصرف، طراحی خطوط لوله و تهیه پکیج نهایی پروژه‌های گازرسانی، وجود نداشتن یک استاندارد ملی جامع و روزآمد است که همه شرکت‌های گاز استانی سراسر کشور و شرکت‌های مشاور فعال در این زمینه بر سر آن توافق داشته باشند. با توجه به گستردگی استفاده از گاز در ایران و بودجه‌های کلان اختصاص یافته به این امر، وجود نداشتن استاندارد ملی پیش گفته منجر به سردرگمی، دوباره کاری، اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای، طولانی شدن زمان پروژه‌ها و در نهایت، به هدر رفتن زمان و منابع مالی در سطح ملی می‌شود. استفاده از روش پیشنهادی و نرم افزارهای شرکت مهندسین مشاور جمع نما در همه شرکت‌های گاز استانی می‌تواند به تدوین استاندارد ملی جامعی در این زمینه منتهی شود. به این ترتیب، جهش مهمی در سطح کیفی فرایندهای پیش گفته ایجاد می‌شود و صرفه‌جویی چشمگیری در وقت و اعتبارات لازم برای انجام پروژه‌های گازرسانی حاصل خواهد شد.

همچنین با توجه به دانش و تجربه‌ای که شرکت مهندسین مشاور جمع نما در طول سالها فعالیت تحقیقاتی و اجرایی به دست آورده است، آمادگی ارائه مشاوره و رفع نیازهای نرم افزاری جدید به وجود آمده در شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های مشاور مرتبط با صنعت گاز را دارد.

به طور کلی، این شرکت می‌تواند به کلیه شرکت‌هایی که در زمینه نقشه برداری، نقشه کشی، طراحی و تحلیل اطلاعات در محیط اتوکد فعالیت دارند، خدمات نرم افزاری ارائه کند. به این ترتیب، این شرکت آمادگی همکاری با طیف وسیعی از شرکت‌های فعال در رشته‌هایی چون معماری و شهرسازی، متره و برآورد، راه سازی، تهویه مطبوع، تهویه صنعتی، آب و فاضلاب را دارد و می‌تواند با توسعه نرم افزارهای جدید مورد نیاز صنایع مختلف، سطح کمی و کیفی فعالیت‌های شرکت‌های مرتبط با آن صنایع را بالا ببرد.