رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

طراحی و پیاده سازی سیستم‌های حفاظت کاتدیک

عبارت است از انجام محاسبات و طراحی سیستم حفاظت از زنگ در خطوط انتقال، تغذیه و توزیع گاز از نوع فولادی، تعیین جریان الکتریکی مورد نیاز و نوع، ابعاد و مشخصات بستر آندی با اندازه گیری مقاومت ویژه خاک منطقه. کارشناسان ما توان طراحی و پیاده سازی این سیستم را دارند. هدف نهایی این سیستم، حفاظت لوله‌های فولادی در برابر زنگ زدگی و پوسیدگی است.