رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

مرتضی سید حسینی پیله رود

مدیر واحد خاک‌شناسی و سازه

مشخصات تحصیلی و پرسنلی

عنوانشرح
درجه تحصیلیکارشناسی
رشته تحصیلینقشه برداری
دانشگاه محل تحصیلدانشگاه تبریز
سال فراغت از تحصیل۱۳۸۳
سال آغاز همکاری با مشاور۱۳۸۶
سمت فعلی در مشاورمدیر واحد خاک‌شناسی و سازه

سوابق اجرایی

ردیفنام مشاورعنوان پروژهسمتمدت همکاری
۱مشاور
پیمایش ایران
کلیه پروژه‌هامدیر پروژه۴۵ ماه
۲شرکت مهندسی برق مشانیرطرح و توسعه سد مسجد سلیمان
(سد گدار لندر)
نقشه بردار ناظر پروژه۵۴ ماه
۳مشاور
جمع نما
طراحی خط انتقال،شبکه توزیع و تغذیه و نقشه برداری ۸۸ روستا در سطح
استان همدان (۰۷۱۱۱۹)
نقشه بردارارشد و مدیر پروژه نقشه برداری۱۴ ماه
۴مشاور
جمع نما
نقشه برداری بلوکی شهر دلیجان(۱۲۵۳۹۴)
و خمین (۱۲۵۳۹۳) و رقومی کردن نقشه‌ها
نقشه بردارارشد و مدیر پروژه نقشه برداری۹ ماه
۵مشاور
جمع نما
نقشه برداری از مسیر خط انتقال آب ۲۰۰۰/۱ روستایی روستای دلفان- خرم آباد- بروجرد (۲۲۸۶)نقشه بردارارشد و مدیر پروژه نقشه برداری۱ ماه
۶مشاور
جمع نما
نقشه برداری۲۰۰۰/۱ شهر تایباد و ترازیابی کل شهر جهت فاضلاب شهرستان تایباد
(۱۲۰۱-۷۶۱۷)
نقشه بردارارشد و مدیر پروژه نقشه برداری۵ ماه
۷مشاور
جمع نما
طراحی خط انتقال، نقشه برداری و مسیریابی خاک شناسی، زیست محیطی شهرهای آبش احمد و خمارلو (۸۱۰۱۵)نقشه بردارارشد و مدیر پروژه نقشه برداری۱۰ ماه
۸مشاور
جمع نما
رقومی سازی ازبیلت کل شهر کرمان و بازاریابی مجدد و اصلاح شبکه (۶۰۲۰۰۲)سرپرست نقشه کشی۱۲ ماه
۹مشاور
جمع نما
رفع تنگناهای شبکه توزیع گاز و بازاریابی شهرهای ساری، گلوگاه، بهشهر، رستم‌کلا و نکا (۹۲۴۱۰)سرپرست نقشه کشی۱۶ ماه
۱۰مشاور
جمع نما
نقشه برداری و طراحی شبکه تغذیه و توزیع روستاها در سطح استان همدان (۷۱۷۸۱ )نقشه بردارارشد و مدیر پروژه نقشه برداری۹ ماه
۱۱مشاور
جمع نما
نقشه برداری، بازاریابی و طراحی در سطح شهرستان‌های ایلام، ایوان، سیروان و چرداول (۳۵۰۵۲۵)مسئول برآورد۶ ماه
۱۲مشاور
جمع نما
انجام مطالعات امکان سنجی و طراحی پروژه‌های گازرسانی به مناطق کوهستانی شهر لاویج و چمستان (۰۹۲۹۹۶)مدیر واحد خاکشناسی۱۸ ماه
۱۳مهندسین مشاورجمع نماانجام خدمات مهندسی مرتبط با طراحی ۸۵۰ کیلومتر شبکه‌های گازرسانی مربوط به شهرستان‌های خرم آباد، سلسله، چگنی، دلفان، کوهدشت، پلدختر استان لرستان (۲۱۱۸۸۰)مدیر واحد خاکشناسی۲۱ ماه
۱۴مهندسین مشاورجمع نماانجام خدمات مهندسی مرتبط با طراحی ۶۵۰ کیلومتر شبکه‌های گازرسانی مربوط به شهرستان‌های بروجرد، ازنا، الیگودرز استان لرستان (۲۱۱۸۸۱)مدیر واحد خاکشناسی۲۱ ماه