رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

ایده کلی نرم‌افزارهای توسعه یافته

ایده کلی مشترک در نرم‌افزارهای تخصصی شرکت جمع نما استفاده از محیط نرم افزار اتوکد به عنوان واسط گرافیکی کاربر است. با توجه به امکانات گسترده نرم افزار اتوکد و از آنجایی که بسیاری از فرآیندهای طراحی مهندسی در رشته‌ها و صنایع مختلف از قبیل نفت و گاز، نقشه برداری، عمران، معماری، شهرسازی، راه سازی، و تهویه مطبوع در محیط نرم افزار اتوکد انجام می‌شود، این محیط مناسب‌ترین واسط گرافیکی برای ارتباط با کاربر است. برای مثال، در فرآیند گازرسانی پس از انجام نقشه برداری و تخلیه اطلاعات ذخیره شده در دوربین، همه فرآیندها از تبدیل و ترسیم این اطلاعات تا تهیه پکیج نهایی پروژه (دفترچه پیمان) با استفاده از نرم افزار اتوکد صورت می‌گیرد. به این ترتیب برنامه‌های توسعه یافته در شرکت جمع نما پس از اجرا به نرم افزار اتوکد متصل می‌شوند و از محیط آن برای دریافت اطلاعات ورودی و نیز ارائه خروجی‌های برنامه استفاده می‌کنند. در نتیجه، نیاز به طراحی مجدد در محیط‌های دیگر- چنانکه در نرم افزارهای مشابه لازم است- از بین می‌رود.